Nhận Khuyến Mãi Nạp Lần Đầu Tại Kubet

Khuyến mãi nạp lần đầu tại Kubet:

Lần đầu Tặng thêm Tối đa Bội số tiền cược
100 trở lên 100% 1500 8 lần
※ Số tiền nạp vào được tính dựa theo điểm số của trang mạng (1000VNĐ = 1 điểm)

Hạng mục chú ý

  1. Sau khi tiến hành nạp tiền, số tiền cược hợp lệ cần đạt được (tổng tiền nạp và tiền khuyến mãi nhân với bội số cược) mới có thể được rút tiền. Trong trường hợp chưa đạt được mức cược yêu cầu, toàn bộ số tiền thưởng khuyến mãi và các thu nhập phát sinh từ khuyến mãi sẽ bị khấu trừ, và việc đặt cược trên cả hai bên sẽ không được tính vào mức cược hợp lệ.Ví dụ về khuyến mãi lần nạp đầu tiên tại Kubet:
    • Ví dụ 1: Nạp 100 điểm, nhận khuyến mãi 100 điểm, cần đặt cược (100 + 100) * 8 = 1600 điểm mới có thể rút tiền.
    • Ví dụ 2: Nạp 2000 điểm, nhận khuyến mãi tối đa 1500 điểm, lượng tiền cược hợp lệ cần đạt (1500 + 1500) * 8 = 24000 điểm, cộng thêm tiền nạp chênh lệch (2000 – 1500) * 1 = 500 điểm, cần đạt 24500 điểm cược hợp lệ mới có thể rút tiền.
  2. Để nhận khuyến mãi nạp lần đầu, hãy nhấn [Đăng ký ngay] để gửi yêu cầu. Hệ thống sẽ xét duyệt trong vòng 3 tiếng.
  3. Mỗi tài khoản/gia đình/địa chỉ cư trú/điện thoại/tài khoản thanh toán (như thẻ tín dụng) và địa chỉ IP/hệ thống vi tính chung chỉ có thể nhận thưởng một lần.
  4. Công ty có quyền quyết định liệu hội viên có lợi dụng chương trình khuyến mãi để đặt cược không bình thường hay không. Công ty sẽ kiểm soát chặt chẽ hành vi của hội viên và có thể đình chỉ tài khoản nếu phát hiện vi phạm, lừa dối hoặc lợi dụng quy tắc và điều khoản của công ty.
  5. Công ty có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất kỳ lúc nào nếu có sự cố xảy ra.